معرفی مجموعه راه ساخت

واحد تولیدی – توزیعی راه ساخت در راستای حمایت از تولید کارگاه های کوچک و حقوق فعالان صنعت ساختمان و با هدف ایجاد اشتغال بیشتر در زمینه این دو بخش اقتصادی اقدام به توزیع اصولی در میان همکاران محترم نموده است. جهت نیل به اهداف فوق روشی نوین در امر توزیع ابداع نموده که موجب برقراری ارتباطی مفید و موثر بین کارگاههای تولیدی و شبکه توزیع شده است. امیدواریم با اتکا به خداوند متعال و بهره مندی از تجربه فعالان این صنعت و نیروی کار جوان و مشتاق به اهداف دست یافته ، گامی موثر درامر خدمت رسانی به صنعت این مرز و بوم برداریم.

سخن مدیرعامل

ما در این شرکت سعی داریم بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهیم . حال این کار را وظیفه خود دانسته و در جهت تحقق این هدف گام برداشته ایم

مدیریت شرکت راه ساخت