مقالات

سیم خاردار چیست ؟

سیم خاردار چیست ؟ ویژه

سیم خاردار نوعی مفتول است که تیغهای تیز دارد و نقاط مشخصی بر روی آن تعیین شده است

فونداسیون چیست ؟

فونداسیون چیست ؟ ویژه

فونداسیون چیست؟ پارت اول : پی یا فونداسیون بارهای بخشهای فوقانی خود را به خاک زیر منتقل میکنند, به شکلی که تنشهای بیش از اندازه ...

رابیتس چیست؟

رابیتس چیست؟ ویژه

راﺑﻴﺘﺲ ﭼﻴﺴﺖ ؟      آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ راﺑﻴﺘﺲ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل راﺑﻴﺘﺲ ﻧﺪارد

توری پرسی چیست ؟

توری پرسی چیست ؟ ویژه

توری پرسی یا فنس پرسی یا توری مشبک ،این توری از جنس مفتول کششی آهن است که با فرآیند دنده و بافت تولید میشود.

آشنایی با توری گابیون

آشنایی با توری گابیون ویژه

گابیون از سیم گالوانیزه گرم تهیه میشود سیم ها به شکل شش ضلعی به هم پیچیده میشوند ..

مفتول آرماتوربندی چیست؟

مفتول آرماتوربندی چیست؟ ویژه

سیم مفتول آرماتوربندی یک نوع مفتول سیاه پخته و نرم است که معمولا برای اتصال و ثابت کردن میلگردهای عمودی و افقی در فونداسیون و پی ر ...

توری حصاری و کاربردهای آن

توری حصاری و کاربردهای آن ویژه

یکی از روش های مشخص کردن مرز و مانع استفاده از حصار میباشد.

فولاد،انواع و کاربردهای آن

فولاد،انواع و کاربردهای آن ویژه

آشنایی با انواع فولاد و کاربردهای آن : طبق آمار بیشتر از 3500 نوع فولاد در دنیا وجود دارد که هر کدام خواص شیمیایی،فیزیکی و محیطی م ...

آهن گالوانیزه چیست؟

آهن گالوانیزه چیست؟ ویژه

آهن گالوانیزه : این آهن،یک نوع آهن است که با روی پوشانده میشود و حتی اگر پوشش آن نیز دچار شکستگی شود باز هم زنگ نمیزند.

آشنایی با فولاد

آشنایی با فولاد ویژه

اولین محصولی که بعد از ذوب آهن به دست می آید چدن است این محصول ناخالصی های زیادی دارد ..